Со зголемувањето на цената на сите извори на енергија кои ќе продолжат да растат (јаглен, нафта, гас, а со тоа и цените на парното греење – топлани), сè повеќе луѓе бараат поевтино греење на објектите. ТОПЛИНСКИТЕ ПУМПИ се дефинитивно најевтиното решение ако се земе предвид потрошувачката на енергија на месечно ниво. Во исто време, тие обезбедуваат највисоко ниво на удобност – без подготовка на гориво, греење, чистење, фрлање отпад, размислување за квалитетот на горивото, сезоната започнува и завршува кога вие сакате и плаќате онолку колку што ќе потрошите!

Поради помалку комплицираната инсталација (без копање бунари, сонди, дополнителни трошоци), минималното одржување, а пред се развојот на технологијата за топлинска пумпа ВОЗДУХ/ВОДА, тие имаат предност на сите пазари. Се проценува дека денес ТОПЛИНСКА ПУМПА воздух/вода сочинува над 75% од сите инсталирани топлински пумпи (62,7% во Германија), со растечки удел на пазарот. Тие едноставно станаа стандард во изградбата на нови објекти и во многу случаи во модернизацијата.

Најчесто поставувани прашања за ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ЗА ВОЗДУХ/ВОДА:

Што е топлинска пумпа и зошто се нарекува „превртен фрижидер“?

Топлинската пумпа е исклучително ефикасен уред кој се користи за греење и ладење на згради и работи на истиот принцип на работа како и вашиот фрижидер и замрзнувач. Бидејќи основните елементи (испарувач, компресор, кондензатор, експанзионен вентил) се исти како и во вашиот фрижидер, топлинските пумпи се нарекуваат „реверзни фрижидери“. Меѓутоа, како што секој автомобил има четири тркала, моторот и воланот – и повторно, не сите автомобили се речиси исти – не сите топлински пумпи се ни приближно исти.

Мајсторството и квалитетот се рефлектираат во многу нешта – докажана ефикасност на уредите, квалитетни компоненти кои се совршено интегрирани, сертификати… Како и секаде, така и кај нас на пазарот можете да најдете непроверени уреди од сомнителни извори, недокажливи карактеристики, без сертификати и сертификати. Ве советуваме да обрнете внимание на тоа.

Зошто се нарекува топлинска пумпа воздух-вода?

Бидејќи ние земаме енергија од околината за да ја загрееме водата во системот за греење.

Како се загрева топлинската пумпа?

Принципот на работа на топлинската пумпа се огледа во тоа што ја користиме енергијата на околината, за да испариме посебна течност во испарувачот, која се наоѓа во самиот уред, кој го нарекуваме фреон. Така испарениот фреон потоа влегува во елемент наречен компресор, кој има задача да го компресира, со што се зголемува неговиот притисок и што е најважно, температурата. Топлата пареа на фреон потоа ја загрева водата во нашиот систем за греење преку специјален разменувач на топлина. Со загревање на водата, пареата на фреон се кондензира и се претвора во течност, по што притисокот паѓа преку посебен елемент, експанзиониот вентил, и повторно започнува со нов процес.

На која енергија работи таа?

Единствената енергија што топлинската пумпа ја користи е електричната енергија за да го стартува компресорот.

Кој е коефициентот на греење или COP?

Коефициентот за греење или COP го претставува односот на вложената енергија (потрошена електрична енергија) и добиената топлинска енергија. Единствената енергија што ја плаќате за работа на таков систем е струја за стартување на компресорот, каде што за 1 kWh електрична енергија добивате до 5 kWh топлина, со таква работа COP е еднаков на 5. За разлика од кој било друг уред за греење, каде што треба да платите многу повеќе енергија отколку што трошите, со топлинска пумпа спротивното е точно. Напротив, добивате многу пати повеќе енергија отколку што плаќате.

Доколку размислувате за набавка на топлинска пумпа консултирајте се со нашите продажни експерти кои ќе ви предложат систем соодветен за вашиот простор.

Испратете барање или контактирајте не.