Изборот на вистинското грејно тело зависи од повеќе фактори. Треба во предвид да се земе објектот каде истото ќе се монтира заедно со сите негови карактеристики. Потоа треба да се изготви пресметка и да се утврди колкава моќност би ги задоволила енергетските побарувања на самиот објект. Со оглед на тоа дека станува збор за важна инвестиција најдобро е проценката да ја направи инженер за греење и ладење кој преку земање во обзир на сите параметри ќе може да процени кои системи се потребни и како најефикасно да се постават со цел да се воспостави функционален и ефикасен систем.

Јоки ви нуди бесплатна консултација со нашите инженери кои ќе ви помогнат во изборот на ефикасно решение за греење и ладење.

Оставете ни ги вашите податоци, а ние ќе ве контактураме за да Ви понудиме решение:

Контакт информации

Остави ни ги твоите контакт информации, а ние ќе те контактираме


Дополнително