Добри практики за греење на Дрва во Домаќинствата

Според публикацијата „Потрошувачка на енергенти во домаќинствата“ (Државен завод за статистика, 2014), 62% од вкупниот број домаќинства во Р. Македонија користат дрва како примарен извор на енергија, 29% користат електрична енергија, додека 8% се потпираат на топлинската енергија од централно парно греење. И по 8 години сликата не е...

Повеќе

Греење на пелети: Како функционира и дали носи заштеди?

Греењето на пелети e се повеќе популарно и многу домаќинства се одлучуваат да му ја доверат топлината на својот дом на овој систем за греење, не само затоа што е еколошки систем за греење кој најмалку и штети на нашата планета, туку и од многу други причини. Доколку сте...

Повеќе