Главната цел на планирањето на системот за греење е да се постигне соодветно ниво на удобност и удобност со најниска можна потрошувачка на енергија.

Кога планирате нов систем за греење за постигнување најниска можна потрошувачка на енергија потребно е да испланирате систем за регулација кој ќе овозможи удобност и ефикасност.

Дали ќе користите дрво, пелети, јаглен, гас, масло за греење, електрична енергија, обновливи извори или некоја комбинација од овие извори како примарен извор на топлина, зависи од вас

Важен критериум за избор на тип на греење е цената на енергијата, не моменталната цена, туку трендот на движење на цените во изминатите неколку години, како и проектираниот тренд во следните неколку години.

Системот за греење обично содржи:

  • генератор на топлина (котел, топлинска пумпа, соларна …)
  • систем за дистрибуција на топлина (цевки, вентили, разводници, кодирачи, филтри …)
  • потрошувачи или радијатори (подни и wallидни панели, радијатори, конвектори за вентилатори, итн.)
  • регулациски систем на ниво на генератори на топлина, дистрибуција и потрошувачи

 

Систем за регулација

Кога станува збор за регулирање на греењето, треба да се земе предвид следново:

  • регулација на собна температура
  • регулација на температурата на водата во дистрибуцијата на топлина по линијата на греење (зона)
  • регулирање на работата на котелот

Регулирање на температурата во просторијата

Максималната заштеда и удобност се постигнуваат со воведување на регулација на температурата во просторијата. Ова може да се постигне со инсталирање на термостатски вентил или спроведување на контролори за простории. Контролорите на просториите можат да бидат аналогни или дигитални. Дигиталните контролери може да се интегрираат со системот за контрола и дистрибуција на котелот, како и со други системи за автоматизација на домот. Општо земено, контролорите на просториите се наоѓаат на поповолни места во просторијата отколку што е случајот со термичките глави, така што регулацијата е со подобар квалитет.

Tимот на Јоки може да Ви помогне во изборот и дизајнирањето на решението за греење со цел да се дефинира решение кое ефикасно и економично ќе го грее/лади просторот

Повеќе информации на: 02 2581 800 или можете да ни пишете на info@joki.mk