VIADRUS K4 H е серија ѕидни кондензациони котли со специјален премикс горилник кој гарантира ниска вредност на емисија и голем опсег на модулација. Котелот е контролиран од Honeywell’s neXsys електроника со висока ефикасна пумпа од енергетска класа А. Разменувачот на топлина е  висококвалитетен – гарантира долг работен век и обезбедува оптимален пренос на топлина во системот за греење. Котлите се погодни и за греење и за загревање топла вода. Котелот има едноставен контролен систем кој може да се поврзе со термостат за собна температура или со регулатор.

Котелот се испорачува во следните верзии:
– NAOS K4 G1 само за греење без можност за загревање на топла вода
– NAOS K4 G2 со проточен бојлер
– NAOS K4 G3 со подготовка за приклучување на надворешен резервоар за загревање вода

Ценовник за сезона 2021/2022