Топлинските пумпи не само што се одлично решение за загревање на вашиот дом, тие се подеднакво ефикасни и при ладење. Високите температури во текот на летните денови можат да бидат навистина непријатни, а топлинските пумпи повеќе ладат, со многу помалку искористена енергија. Овде ќе го опишеме начинот на кој топлинските пумпи го ладат саканиот простор.

Претходно, опишавме како работи топлинската пумпа и покажавме што всушност можат да направат за нас, односно какви функции можат да вршат во нашиот дом. Овде подетално ќе го опишеме ладењето на просторот за живеење, бидејќи топлинските пумпи се најдоброто решение за оваа намена. Со поставување на топлинска пумпа можеме да се ослободиме и од нашиот клима уред, бидејќи троши значително повеќе енергија.

  • Просечната температура постојано се зголемува, што се чувствува особено во лето кога горештините знаат да бидат неподносливи.
  • Трендови во архитектурата; наместо ѕидови се користи се повеќе стакло, а тоа ја условува зголемената пропустливост на топлината однадвор.
  • Зголемената употреба на различни технички уреди и апарати за домаќинство создава се повеќе отпадна топлина во нашите домови.
  • Дали знаевте дека за ефикасно извршување на работата на работното место потребна е температура која не смее да надмине 28°C?
  • Ладењето со топлинска пумпа е економично и практично, бидејќи освен што истиот систем се користи за ладење, се користи и за греење. Ова значи помалку компликации за инсталација и помали трошоци за одржување.
  • Поголема ефикасност; топлинските пумпи трошат до 75% помалку енергија и имаат значително поголем коефициент COP од другите уреди кои главно се користат за ладење (централни системи за климатизација, клима уреди за одделни простории и преносни клима уреди).
  • Топлинските пумпи се поеколошки.

Како што можеме да видиме, има многу причини, но ајде да погледнеме како топлинските пумпи всушност го ладат нашиот дом. Пред сè, процесот на ладење зависи од типот на топлинска пумпа што ја користиме. Постојат две опции за геотермални топлински пумпи:

Пасивното или природното ладење е најевтиниот начин на ладење. Работната течност циркулира низ систем од цевки, или колектори, и го заменува топлиот воздух со ладен, со што се овозможува пасивно ладење кое троши енергија колку што работат неколку обични светилки. Овој метод на ладење е исклучително енергетски ефикасен.

Активното ладење се користи во области каде што температурите се навистина високи во лето, а пасивното ладење не е доволно. Овој начин на ладење е всушност обратен процес на циклусот на греење што го опишавме во текстот „Како топлинските пумпи создаваат топла вода?“. Насоката на движење на работната течност во системот на топлинска пумпа се менува со помош на прекинувач или вентил на пумпата.

Активното ладење е можно со топлински пумпи за воздух/вода. Обратна работа се користи и кога топол воздух се издува кога пумпата е во режим на ладење.

Тимот на Јоки има долгогодишно искуство со системи за греење и ладење

Консултирајте се со нашите експерти на: 02 2581 800 |  info@joki.mk