Што е енергетска ефикасност?

Енергетската ефикасност е збир на планирани и спроведени мерки со цел користење на минималната можна количина на енергија без да се наруши нивото на удобност. Едноставно кажано, енергетска ефикасност значи да се користи помалку енергија за да се заврши истата работа (греење на просторот или ладење , осветлување, производство...

Повеќе