Топлинска удобност и квалитет

Кај подното греење, на топлинската удобност влијаат температурата на подот и придружните елементи како што се асиметрија на зрачење, средна температура на зрачење и работна температура. Подното греење влијае на размената на енергија од зрачење преку термичко регулирање на внатрешните површини со ниска температура. Грејните површини ја потиснуваат загубата на телесна топлина и резултираат во перцепција на топлинска удобност. Ова општо чувство на удобност е дополнително засилено со спроводливоста (стапалата на подот) и конвекцијата.
Подното ладење работи на принцип на апсорпција на кратко-брано и долго-брано зрачење, што резултира со ладни внатрешни површини. Овие ладни површини поттикнуваат губење на телесната топлина што резултира во перцепција на ладење.

Квалитет на воздухот во просторијата

Подното греење може да има позитивно влијание врз квалитетот на воздухот во затворените простории, олеснувајќи го користењето на „ладно перципирани“ материјали како плочки, мермер и бетон. Овие површини обично имаат многу мали емисии на испарливи органски соединенија во споредба со другите подни облоги. Во комбинација со уреди за контрола на влажноста, подното греење воспоставува температурни услови кои се помалку поволни за развивање на мувла, бактерии, вируси и прашина. Медицинската заедница ги потенцира придобивките од подно греење, особено во случај на чувствителност на алергии.

Енергетска ефикасност

Системите за подно греење се проценуваат преку принципите на ефикасност на ентропијата и ексергијата. Ентропијата е мерка која покажува колку рамномерно е дистрибуирана енергијата во еден систем, а ексергијата е потенцијалот на системот да предизвика промена со што ќе постигне рамнотежа со неговата околина. Во комбинација со високо ефикасни згради и обновливи извори на енергија системите за подно греење постигнуваат висока ефикасност и придонесуваат за намалувањето или елиминацијата на стакленички гасови произведени од котли и ладилници.

Безбедност 

Температурата на подното греење е ниска, а самиот систем е инсталиран во подот или под покривката на подот и како таков не зафаќа простор на ѕидовите и не претставува опасност за пожар или опасност од телесна повреда (изгореници) поради можен случаен контакт. Оваа референца е позитивна карактеристика, затоа овие системи се погодни за инсталирање во здравствени установи, домови за стари лица, погодни за луѓе кои страдаат од деменција . Покрај тоа, загреаните подови ќе го забрзаат нивното сушење ако биле случајно влажни. Понатаму, подното греење што работи на принцип на топловоден систем е корисно за загревање и ладење на експлозивни средини, каде согорувањето на пламенот и употребата на електрична опрема може да доведат до катастрофа.

Долговечност, одржување и поправка

Опремата за одржување и поправка е иста како и за другите топловодни системи или електрично базирани системи. Грешките што се вообичаени и често се јавуваат при инсталациите се предизвикани од невнимание, грешки при инсталирање и неправилно ракување со производот. Потребни се тестови за притисок пред инсталација. За системите што користат проток на топла вода за загревање, полиетиленските цевки се добар избор (PE-X). Овој производ е развиен во 1930-тите и со своите различни деривати како што е PE-RT, покажа сигурна долгорочна ефикасност во тешки услови, апликации за климатизација како што се: палуби на бродови, хангари на авиони, платформи на хеликоптери, авионски писти. Бидејќи материјалите се изработени од полиетилен, а врските се вкрстени, тој е отпорен на корозија, на температурен стрес, како и на висок притисок.

Тимот на Јоки има долгогодишно искуство со инсталација на системи за подно греење

Консултирајте се со нашите експерти на: 02 2581 800 |  info@joki.mk