Овој тип на котел се произведува во 3 различни варијанти во опсег на моќност од 29 kW, 47 kW до 70 kW.

Благодарение на системот за согорување контролиран од вентилатор, стапката на несогорено цврсто гориво е многу мала, бидејќи целото гориво доаѓа во контакт со воздухот. Целосното согорување се постигнува со секундарните воздушни канали во комората за согорување. Благодарение на неговиот дизајн со четири премини, тој е дизајниран да согорува нискокалорични домашни горива од јаглен и дрво со висока ефикасност и на еколошки начин. Со распределување на добиената топлина подеднакво на сите површини, се обезбедува максимален пренос на топлина и заштеда на гориво.

Карактеристики

 • Висока ефикасност на согорување до 80%
 • Голема комора за согорување погодна за согорување камен јаглен, јаглен од лигнит и дрво
 • Лесно полнење гориво, растоварување и чистење на пепел благодарение на три различни дизајни на капакот
 • Лесно се полни и пали со широка врата за снабдување со гориво
 • Прилагодливи капаци со специјално дизајнирана рачка за покривање
 • Еколошки дизајн со ниски вредности на емисија на гасови
 • Заштита од сите видови надворешни фактори со својата челична конструкција
 • Облога со електростатска боја на галванизиран лим
 • Стандарден работен притисок 2 бари
 • Лесно се чисти благодарение на дизајнот на плочата (преградата).
 • Лесно се протресува и се растоварува пепелта благодарение на подвижната решетка
 • 1 сертифицирана котелска цевка во согласност со нормата 10217-2
 • Циркулациони пумпи со контролирана фреквенција, енергетски ефикасни
 • Најсовремени техники на производство
 • Усогласеност со меѓународни норми и стандарди

Побарајте понуда на info@joki.mk