Котелот Viadrus U22 е еден од најпродаваните котли на цврсто гориво – се произведува во чешката фабрика Viadrus, основана во 1885 година.

Предностите на котлите Виадрус во споредба со другите гусени котли се поголемата тежина што значи дека дебелината на материјалот е поголема а со тоа и животниот век на котелот, количината на вода во котелот и капацитетот на печката. Според сите карактеристики, котлите Виадрус се далеку пред другите гусени котли. U22 првенствено е наменет за цврсто гориво (дрво и јаглен), но исто така лесно може да се инсталира горилник за пелети. Viadrus е единствениот котел за кој има посебен сет за зголемување на степенот на ефикасност, што ако се инсталира се постигнува степен на ефикасност од над 90%.

Модел 4 5 6 7 8 9 10
Грејна површина
 

(m2)

80 – 110 110 – 140 140 – 180 170 – 200 200 – 240 240 – 280 280 – 350
Моќност 

(kw)

20 25 30 35 40 45 50