Почитувани клиенти, решивме да ги споделиме со вас фактите од 20-годишното искуство во продажба и монтажа на климатизери, сè со цел да ви помогнеме да го изберете вистинскиот клима уред и да ги отстраните сите дилеми околу инсталацијата.

Најчесто во пракса можноста на клима уредот се пресметува според квадратурата односно  простор до 25м2 бара клима уред со 2,5 kW моќност , за простор до 35м2 потребна е клима од 3,5 kW , а за 40м2 треба да се разгледа уред со моќност од 4-5kW итн. Согласно наведеното околу 1 kW можност е доволен за климатизација на 10м2 простор за живеење.

Дали е тоа секогаш така и дали ќе бидете задоволни од перформансите на климатизерот ако му пристапиме на таков начин?

Со оглед на различните позиции, ориентацијата на просторот и просториите, различната изолација, намената и уредувањето на мебелот во просторот, потребен е индивидуален пристап околу изборот на климатизација и особено околу изборот на позиција за поставување на внатрешни и надворешни единици.

При избор на напојување, потребно е да се земат предвид првенствено квадратурата, намената, локацијата, ориентацијата и изолацијата на просторот.

Просторијата и моќноста на климатизерите

Големината и висината или волуменот на просторот е клучен фактор при изборот на моќноста на климатизерот. Ако земеме дека стандардната висина на просторот за живеење е 2,70 м, тогаш во стандардни услови можеме да го примениме правилото дека на секои 10 м квадратни простории се бара 1 kW моќност на климатизацијата. Излегува дека за простор за живеење од 20 до 30 м2 е потребна климатизација од 2,5 kW , за простор од 30 до 40 м2 е потребна климатизација од 3,5 kW , за 40 до 45 м2 е потребна климатизација од 5 kw итн, но доколку просторот е повисок од стандардното потребно ќе биде да се пресмета колку дополнителна можност на клима уредот ќе ги задоволи потребите на просторот.

Цел на просторот и климатизацијата

Доколку намената на просторот е за живеење, треба да одиме на посилна моќност односно да не ги користиме граничните вредности, тоа е така бидејќи потребна ни е поголема удобност во просторот за живеење и послесно постигнување на идеална температура, а со тоа и поголема моќност на климатизерот.

Ориентација и локацијата на просторот што го ладиме

Доколку е потребно да се олади простор за живеење со јужна ориентација, потребно е да се разгледа малку поголема моќност од вообичаеното, на пример за 25м2 препорачуваме 3,2 до 3,5 kw за ладење, додека за северна страна за површина од 25м2 доволно ладење моќност од 2,5 kW.

Понатаму, ако областа е насочена кон југ со големи стаклени површини, потребна е посилна моќност во зависност од површината на стаклениот ѕид.

Просторна изолација

Добро познат факт е дека за помалку изолирани простори за живеење со слаба столарија каде има поголеми загуби на топлина, треба да избереме клима со поголема моќност за да ги надоместиме загубите. Затоа за ваквите простори честопати предлагаме посилен клима уред.

Доколку ви е потребен нов клима уред – тимот на Јоки може да Ви помогне во изборот на истиот со цел да се дефинира решение кое ефикасно и економично ќе го климатизира просторот

Повеќе информации на: 02 2581 800 или можете да ни пишете на info@joki.mk